หลักการเลือกซื้อ LCD TV (โทรทัศน์แบบ LCD)


หลักการเลือกซื้อทีวีแบบ แอลซีดีนั้นมี 6 ข้อหลักๆ เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจในฐานะผู้บริโภค จะไม่ทำการพูดถึงเรื่องทางเทคนิคมากนัก1. รองรับรายละเอียดภาพได้สูงสุดไม่ต่ำกว่า 1080p คือ อย่างแบบ HD Ready ที่ความละเอียด อยู่ที่ 1366x758p หรือ 1 ล้านพิกเซล

2. ค่า contrast Ratio ยิ่งสูงยิ่งดี เพราะค่า Contrast Ratio ส่วนสีดำที่ดำที่สุดและสีขาวที่ขาวที่สุดที่ทีวีสามารถแสดงได้ ทีวีที่มี Contrast Ratio สูงๆ จะแสดงภาพได้ดูลึกมีมิติสมจริง จะเกิดภาพในฉากมืดๆได้ดี (สีดำไม่เป็นสีเทา ) สีสันความสว่างของภาพจะมีมิติ มีรายละเอียดไม่คลุมเครือ

3. หากเป็น LCD ต้องมีค่า Response Time เป็นการแสดงการเคลื่อนไหวของภาพ

4. ต้องมีช่องต่อที่ตอบสนองได้ทุกความต้องการของเรา

  • ถ้าเป็นขนาด 42” ขึ้นไปควรมีช่องต่อ HDMI Version
  • ช่องต่อ Component ควรจะมีอย่างน้อย 2 ชุด
  • ถ้าช่องต่อ USB PORT หรือ SD Card Slot ถ้ามีก็จะเป็น Option ที่น่าสนใจ


5. ดูการใช้ของตัวเองด้วย ว่าการใช้งานจริงของตัวเองว่าการใช้งานจริงของตัวเองจำเป็นต้องเปลี่ยนมุมบ่อยๆหรือไม่เพราะ LCD บางรุ่นถูกออกแบบสามารถปรับหมุนได้

6. ข้อสุดท้ายคงหนีไม่พ้นเรื่องดีไซน์ การออกแบบ เพราะทุนซื้อ LCD TV ซักเครื่องหนึ่งมันจะไม่ได้เป็นเพียงแค่โทรทัศน์ แต่มันจะเป็นเครื่องประดับบ้านของท่านด้วย ดังนั้นการตัดสินใจซื้อก็ควรคิดว่า LCD TV ที่เราจะซื้อนั้นมันจะเข้ากับบริเวณที่เราจะนำไปติดได้ดีหรือไม่

No comments:

Post a Comment